↑ Terug naar Visie & Team

Zorg

CLB

  Onze school werkt samen met het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg, verder in deze tekst “PCLB” of “CLB” genoemd. Het CLB heeft om de veertien dagen een zitdag op school. Welke data dat precies zijn kan u onderaan terugvinden. Het CLB ondersteunt kleuter-, lagere en stedelijke scholen van het provinciaal, stedelijk of gemeentelijk onderwijs. …

Bekijk pagina »

Zorgbeleid

Zorgbeleid Kermt 1.Visie op zorg doorheen de scholengemeenschap   Als scholengemeenschap willen wij aan elk kind gelijke kansen bieden op kwaliteitsvol onderwijs. Dit is het uitgangspunt van onze schoolorganisatie. Elk kind dient in zijn of haar groei tot volwassenheid zoveel mogelijk kansen te krijgen om te leren en om zichzelf te ontwikkelen. Het zorgbeleid van …

Bekijk pagina »