Ouderraad

Ouderraad / oudercomité

ANKERS:

 • de ouderraad
 • het oudercomité

De ouderwerking van de Stedelijke Basisschool Kermt omvat twee raden, de ouderraad en het oudercomité. Beide raden worden bestuurd door dezelfde mensen.

De ouderraad

De ouderraad is een officieel inspraakorgaan binnen de school. Binnen de ouderraad krijgen de ouders de kans om onderling te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en de leerlingen. Dit trachten we te doen door:

 • mee te denken over het beleid van de school.
 • Deel uit te maken van de schoolraad.
 • De school te adviseren over bepaalde thema’s.
 • Onderzoek onder ouders te organiseren.
 • Lezingen in informatieavonden te organiseren over thema’s die ouders aanbelangen.

Het oudercomité

Naast de ouderraad zijn dezelfde mensen vertegenwoordigd in het oudercomité. Het oudercomité organiseert mee de activiteiten die door de school worden georganiseerd.

Het oudercomité organiseert samen met de school:

 • het schoolfeest, het kerstfeest of Halloween (elke activiteit wordt om de drie jaar georganiseerd)
 • de praatcafés tijdens de oudercontacten. Op deze manier wordt het wachten tussen twee contacten wat aangenamer.
 • Het jaarlijks carnavalfeest.
 • De spaghettidag
 • De eindejaarsbarbecue

Met het ingezamelde geld worden ouders en leerlingen financieel ondersteund. Ondermeer door tegemoetkomingen bij school- en studiereizen, culturele activiteiten of de inkleding van de speelplaats. Ook wordt de aankoop van leermiddelen voorzien die niet meteen in het leerplan of de eindtermen zijn opgenomen. Zoals ondermeer ‘betaalbare’ typlessen.

 

Huishoudelijk reglement

Om een goede werking van de ouderraad en het oudercomité te vrijwaren is er een huishoudelijk reglement uitgewerkt. Klik hier om het te raadplegen.

 

De leden

De ouderraad is tweeledig opgebouwd. Het bestuur staat in voor de dagelijkse leiding van de ouderraad. Daarnaast zijn er ook de vrijwilligers die willen helpen op de diverse activiteiten van de ouderraad.   Het bestuur Vergaderfrequentie: Eén keer per maand. Voorzitter: Gudrun Hensen, mama van Geike Secretaris & sponsoring: Kristel Nulens, mama van Tuur & …

Bekijk pagina »

Activiteiten

POP UP praatcafés Elk oudercontact dat de school organiseert richten we ons praatcafé in. Op deze manier trachten we contact met de ouders te houden én wordt het wachten tussen de contactmomenten met de leerkracht opgevangen. Je vindt het praatcafé op de kleine speelplaats of in de eetzaal van de school, afhankelijk van het weer. …

Bekijk pagina »

Ondersteuning

De ouderraad wil graag de belangen van de ouders verdedigen. Daarom zijn we vertegenwoordigd in de schoolraad én de Dorpsraad Kermt. Op deze manier denken we dat we de belangen van de school en de ouders kunnen verdedigen. Heb je vragen? Mail dan naar or@sbskermt.be Vertrouwelijke vragen Heb je een vertrouwelijke vraag? Mail dan naar …

Bekijk pagina »

Financieel

Een deel van onze activiteiten brengt geld op. Dit trachten we goed te besteden. Elk jaar wordt een begroting opgesteld op basis van de inkomsten van het vorig jaar. Vorig schooljaar investeerden we in een een nieuwe geluidsinstallatie voor de school. Dit jaar willen we mee helpen de speelplaats van het lager te verfraaiien.  

Bekijk pagina »

Contact

OUDERRAAD / OUDERCOMITE SBS Kermt Diestersteenweg 165 3510 Kermt or@sbskermt.be orcontact@sbskermt.be (vertrouwelijke mails) Tel. 0494 23 62 77 (voorzitter Gudrun)

Bekijk pagina »

Vacatures

Bestuurslid Als je zin hebt om actief deel uit te maken van de ouderwerking, kan je je kandidaat stellen voor bestuurslid. Vrijwilliger Wil je graag mee helpen tijdens activiteiten? Geef je dan op. Wij brengen je dan op de hoogte van de activiteiten waar we je hulp kunnen gebruiken.    

Bekijk pagina »