↑ Terug naar Ouderraad

Financieel

Een deel van onze activiteiten brengt geld op. Dit trachten we goed te besteden. Elk jaar wordt een begroting opgesteld op basis van de inkomsten van het vorig jaar.

Vorig schooljaar investeerden we in een een nieuwe geluidsinstallatie voor de school.

Dit jaar willen we mee helpen de speelplaats van het lager te verfraaiien.